Skip to main content
HÜWA wenn Leistung zählt

OM OSS

Vårt företags historia


Företaget HÜWA GmbH grundades 1978 av Erika och Walter Hübner i Nürnberg. Redan under de första åren presenterades och såldes ett stort antal innovativa produkter på byggmässor. Hit hörde HÜWA-Bock (fyrbens, sexbens), HÜWA-Betofix och HÜWA-Flächenfix.

Sortimentet utökades de följande åren och HÜWA kan nu leverera de mest skiftande slag av distanser i betong, plast och stål. Våra kunder kan därigenom erbjudas standardlösningar för snart sagt alla användningsområden inom betongbyggnation. Vår välutbildade personal anstränger sig till sitt yttersta för att hitta individuella lösningar.

Sedan 2015 levererar vi även förstklassiga högbäddar och komposter i betong i olika utföranden för hemmaträdgården. Även på detta område vidareutvecklar och expanderar vi sortimentet löpande.

HÜWA Firmengebäude, Berching
HÜWA Firmengebäude, Písek

År 2000 övertog familjen Grosshauser företaget som efterträdare, och leder det sedan dess med oförändrat höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.

Efter det att produktionsanläggningen i Wendelstein hade blivit alltför liten för den ständigt växande efterfrågan, köpte man en industrifastighet i Berching år 2005, vilken utökades och byggdes om under flera månaders tid. Redan året därpå kunde flytten äga rum.

Det tjeckiska konkurrentföretaget Pössl a. s. förvärvades 2005. Efter en framgångsrik omstrukturering samt namnändring erbjuder nu HÜWA CZ a. s. ett omfattande produktprogram vid anläggningarna i Pisek och Prag med produkter för betongbyggnation.

Vårt mål är att erbjuda kunderna förstklassiga produkter och att hitta individuella lösningar inom betongbyggnation. Därför prioriterar vi service, snabb orderhantering, god kvalitet och punktliga leveranser. Tidigare projekt kan bekräfta vårt arbete. Vi är nöjda först när våra kunder är nöjda.